Poslední cesta

Od narození každodenní lopocení, práce kolem statku začíná již v dětství, následně v JZD. Nakonec i necelých dvacet let v důchodovém věku, když se pak ze statku odvážejí poslední kusy dobytka padne na člověka zvláštní nálada. Doba postoupila a život musí jít dál, jen cestou kolem chléva už neuslyšíte zabučení.


....................